Bind project - glp_procescom_1892
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

Udkast

til

Lov om Strafferetsplejen.

Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 11. Mai 1892 nedsatte Proceskommission.

Kjøbenhavu.

Trykt hos J.H. Schulz

1899.