Bind project - glp_proceskom_1868
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

Udkast

til

Lov om Strafferetsplejen.

(Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 28de Februar 1868 nedsatte Proceskommission). Marts 1875. Kjøbenhavn. Trykt hos I. H. Schultz.
1875.