Bind project - glp_proceskom_1868_1
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

Udkast til Lov om Domsmagtens, den offentlige Anklagemyndigheds, politimyndighedens samt Sagførervæsenets Ordning. (Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 28de Februar 1868 nedsatte Proceskommission.) Februar 1876. Kjøbenhavn. Trykt hos I. H. Schultz.
1876.