Bind project - glp_proceskom_1892_1
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

Udkast til Lov

om

Domsmagtens, den offentlige Anklagemyndigheds,
Bolitimyndighedens samt Sag Sagførervæsnets Ordning.

(Udarbejdet af den ved allerhojeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte
Proceskommission).

Kjøbenhavn.
Trykt hos I.h. Sdjultz.
1899.