Bind project - glp_retspleje_1877_14
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

Udkast til Lov om den borgerlige Retspleje. (Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 28de Februar 1868 nedsatte Proceskommission). Juni 1877.

Det Administrative Bibliotek
Slotsholmsgade 12
1216 København K

Kjøbenhavn.

Trykt hos I. H. Souls.
1877.