Bind project - glp_retspleje_1899_14
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

Udkast til Lov om den borgerlige Retspleje. (Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte
Proceskommission).
Kjøbenhavn. Trykt hos J. H. Schultz.
1899,