Bind project - glp_rigsdagtid_b2_1901_02
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

2363 Tillæg til Betænkninger o. Lovf. om Domsmagtens Ordning m. fl. 2364
LXXXV. Tillæg til Betænkninger over Lovforslagene om 1) Domsmagtens Ordning m. v., 2) den borgerlige Retspleje og 3) Strafferetsplejen.

(Meddelt af det i Folketinget om de nævnte Lovforslag nedsatte Udvalgs Ordførere den 17de Maj 1902).

Saafreint de af Udvalget eller Udvalgets Flertal stillede Ændringsforslag ved- tages, ville forskellige i Lovforslagenes Tekster forekommende Citater være at rette, hvorom følgende Ændringsforslag stilles

af Ordførerne:

Ændringsforslag til

2den Behandling af Forslag til Lov om Domsmagtens, den offentlige Anklagemyn- digheds, Politimyndighedens samt Sagfører- væsenets Ordning.

Til § 9.

1. Stk., L. 6: 㤠188" 1. 㤠306".

Til § 12.

2, Stk.. L. 3: 㤠59", 1. 㤠179".

Til § 46.

L. 1: ,.§§ 47 og 48", 1. ,,§§ 48 og 49".

Til § 49.

1. Stk., L. 1: 㤤 50 ff.", 1. 㤤 51 ff."

1. Stk.. L. 2: 㤤 55 ff.", 1. 㤤 56 ff."

2. Stk., L. 1: 㤤 46 og 47", 1. 㤤 47 og 48".

Til § 50.

1. Stk., L. 5: ,,§§ 46 og 47", 1. ,.§§ 47 og 48".

Til § 51.

1. Stk., L. 1: 㤠50", 1. 㤠51".

3. Stk.. L. 2: 㤠48", 1. 㤠49".

4. Stk., L. 2: 㤠50", 1. 㤠51".

Til § 52.

L. 2: „§ 50", 1. ,.§ 51". L. 4: „§ 55", 1. „§ 56". L. 5: „§ 51", 1. „§ 52".

Til § 54.

L. 2: 㤠51", 1. 㤠52".

Til § 56.

L. 1: „§ 55" 1. „§ 56". L. 5: „§ 51" 1. „§ 52". L. 7: „§48" 1. „§49" og „§49" 1. „§50".

Til § 57.

1. Stk., L. 2: 㤤 54 og 56" 1. 㤤 55 og 57".

1. Stk.. L. 4: ..§§ 46 og 47" 1. „§§ 47 og 48".'

Til § 59.

L. 1: „Kap. III—V" 1. „Kap. 3—6".