Bind project - glp_rigsdagtid_b2_1908_09
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

1833 1834
XXXVIII. Erklæring over det fra Landstinget tilbagesendte Forslag til Lov om Rettens Pleje. (Afgiven af Folketingets Udvalg den 23. Marts 1909.)

Udvalget undtagen Borgbjerg, Alfred Christensen. N. C. Christensen, P. Knud- sen og Krabbe indstiller Lovforslaget til uforandret Vedtagelse,

Et Mindretal (Borgbjerg, Alfred Christensen. N. C. Christensen, P. Knudsen og Krabbe) indstiller Lovforslaget til Forkastelse.

Borgbjerg. Alfred Christensen. N. C. Christensen. Effersøe, Sekretær. Ellinger. Ingvard Jensen. Lars Jensen. Laust Jensen. P. Knudsen. Krabbe. H. Madsen. J. Nielsen. L. Rasmussen (Ribe A. 4. V.), Emil Petersen. Sveistrup, Formand. Ordfører.